TILLBAKA

Övre raden. Faster Emma, Anna, Elma, Hilda
Undre raden. Sven, Gunnar, Morfar Johan

Övre raden. Faster Emma, Mormor Amanda, Morfar Johan, Faster Lova
Undre raden. Morfars mor Anna Margareta Långström, Morfars far August

Min Mor Elma i sin krafts dagar och här på Berggården i Piteå 96 år gammal Övre raden. Rickard,Gunnar, Sigurd, Sven, jag själv.
Undre raden. Elsa, Siri, Anna, BrittMari, Hilda,Märta,Elma
Inom det rödmarkerade området låg Finnträsk nr 1. Det är ett utdrag från den Häradsekonomiska kartan 1859-1878
Fastigheten beboddes av Anders Zakrisson Stadig, han bröt mark där 1776 och dog där 1835.