7404 Andreas Nicolai

Kyrkoherde. Blev högst 75 år.

Far: 14808 Nils Olofsson (1490 - 1557)
Mor: 14809 Sigrid

Född: 1525 Öjebyn/Hamnen Saltdal Historielag
home.no.net/olafand/am00156.htm
Död: 1600 Piteå Saltdal Historielag
home.no.net/olafand/am00156.htm


Familj med 7405 M.J.D. Johansdotter (1525 - )

Barn:
3702 Nicolaus Andreae Rehn (1557 - 1628)
Anders Andersson


Noteringar
Andreas Nicolai. Prost och birkarl i Piteå. Född i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Död 1600 i Piteå lfs. Ägare 1559, 1563-1564, 1566-1600 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 33). Ägare 1559-1599 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Kyrkoherde 1566-1600 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

I Älvsborgs lösen 1571 står: Her Anders Nicolai kyrkoherde med sin broders dotter. Han är socknens rikaste man med en förmögenhet värderad till 2294 mark 6 ör (Olof Andersson).

Ur 1574 års landskapshandlingar: Kyrkoherden i Piteå Her Anders Nilsson hver lidit skada i det att prästgården är för en år sedan igenom vådeld uppbrunnen. (Olof Andersson).

Ur 1592 års landskapshandlingar: Her Anders i Piteå på ett hemman i öjebyn frihet för alla utlagor därpå hans brev datum 10 december anno 1591. Skattepenningar 4 mr 7½ ör. Skattesmör 3 # 19 mr. (Olof Andersson).

Ur 1595 års landskapshandlingar: Efter km brev datum den 9 oktober anno 1593 haver Her Anders i Piteå för ett hemman benämnt Hampnen i Piteå socken. Skattejorden 28 mr 2 öresland, mantal 1, Penningar 5 mr 5 ör 6 d, Smör 3 # 15 mr, Samfong 4 st. (Olof Andersson).

År 1593 efterlåter konung Sigismund her Anders att njuta hans hemman, Hampne gården ben., fritt för alla utlagor, både vissa och ovissa, emedan han hade haft omak med att rannsaka rå och rör emellan Sverige och Ryssland och de lappar "som äro vane att göra oss Crononesina rättigheter och sin skatt". Det k. bref år 1583, hvarigenom han förordnades till prost i norra prosteriet, är ett vackert vittnesbörd om öfverhetens förtroende till honom. (Johan Nordlander)

I landskapshandlingar 1601 kallas han för salige Her Anders (Olof Andersson).

Hans hustru, hvars namn nu ej är kändt, var sannolikt från Stockholm. I stadens tänkebok för 1596 den 5 juli heter det: "Herr Anders i Piteå klagar till Lars Holgersson, att honom och hans medarfvingar skett orätt i arfskiftet efter Lars Holgerssons hustru". Förmodligen var den aflidna syster till herr Anders' hustru.

Från khden Anders' Nicolai tid förskrifver sig ett Piteå kyrka tillhörigt antependium med årtalet 1589 insydt, ett för sin tid särdeles prydligt arbete af inhemskt ursprung. I ena hörnet äro broderade åtskilliga initialer, som med säkerhet antyda namnen på gifvarna, hvilka torde varit prosten och några medlemmar af hans familj: AN (prosten), MJD (prostinnan), AMAD och KAD (prostdöttrarne).

Af barnen äro kända: Nicolaus, faderns efterträdare som khde; Anders Andersson; Äfven en icke namngifven dotter omtalas.

(Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).
Gift
home.swipnet.se/leifbostrom/rehn.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Kurt Johansson