3702 Nicolaus Andreae Rehn

Kyrkoherde. Blev högst 71 år.

Far: 7404 Andreas Nicolai (1525 - 1600)
Mor: 7405 M.J.D. Johansdotter (1525 - )

Född: 1557 Öjebyn Saltdal Historielag
home.no.net/olafand/fam00170.htm
Död: 1628 Saltdal Historielag
home.no.net/olafand/am00156.htm


Familj med 3703 Elin Nilsdotter

Barn:
1851 Sara Nilsdotter/Rehn
Brita Nilsdotter
AndersNilsson
Nilsdotter


Noteringar
abell 54 (generation 2)

(Från Tabell 53, s )

Nicolaus Andreae Rhen. Prost i Piteå. Död 1628. Övertar hela hemmanet efter Olof Nilssons sonsöner 1602 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Komminister 1593-1600 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde 1600-1628 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Gift med Margareta. (Död 1632 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Testamente efter henne annandag påsk 1632 i Piteå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).)

Akt nr 66 i Grans gårdsarkiv: Relation för kyrkiobyn af Samuel Flock och hans hustru: I Kyrkiobyn först af konung (tomt) utbytt emot ett stenhus i Stockholm af Samuel Klumbs i Sjulnäs fahr fahrs moder hust Agneta ifrån Hortlax men Samuels fahrfahr såldt alla kyrkobyägorna till Hr Nils Rehn pastor här i Pyteå, hans 3 söner döda omyndiga men dotter gifte han bort 4 st nembl till Hr Johan Hossius den eldsta, den andra Efvert Ersson på Böhle, 3die Hindrich Jöransson häradsskrif och den 4de till Anders Larsson Rådman, borgare och tullnär. Så var Kyrkobyn i 6 dehlar dhelt huar uti Rehns ...

Ur herdaminnet:

Efter föregående studier prästvigd år 1581 blef han förmodligen kort därpå faderns medhjälpare, bekräftade sås. kapellan i Piteå Upsala mötes beslut 1593 och tjänstgjorde tydligen som vice pastor under den tid fadern på offentligt uppdrag deltog i gränskommissionens arbeten.

G m hustru Margareta, som dog 4 år efter sin man. Till Piteå kyrka gafs annandag påsk 1632 i testamente efter henne 10 daler. Två barn kända: Anders Nilsson, som ägnade sig åt handelsyrket och 1/10 1616 i Sthlms Storkyrka vigdes med Dorothea Valentinsdotter, styfbarn till Philip Tråtz; Margareta, g m faderns efterträdare khde J Hossius.

(Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Efter Nicolaus död i maj 1628 delades Gamla Kyrkobyn i fyra systerlotter. Det finns tre källor som beskriver hur delningen gick till. Ett dokument är daterat 20/8 1687, samt två olika beskrivningar från Piteå häradsrätt den 17/5 1698, dels originaldomboken, dels den renoverade domboken. (Olof Andersson 1999).
home.swipnet.se/leifbostrom/rehn.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Kurt Johansson